Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Puutarhat
ItArYdEt

Väljä ja viihtyisä kylämaisema

Nykyasukkaat viihtyvät Fagerkullassa. 1920-luvulla rakennettu yhtenäinen
työväenasuntoalue edustaa aikakautensa parhaita suunnitteluperiaatteita.
Punamullattujen asuin- ja talousrakennusten säännöllinen rytmitys luo sekä viihtyisää
katukuvaa että suojaisia piha-alueita. Yhteispuutarhat omenapuineen ovat korttelien
viherkeitaita, joiden antimista alueen asukkaat ovat nauttineet lähes sadan vuoden ajan.
Myös yksityisomistukseen siirtyneet rakennukset ovat säilyttäneet hyvin
ominaispiirteensä.

Read More »
korjaamista ja kohentamista
ItArYdEt

Tyyppitalojen ominaispiirteiden vaaliminen

Fagerkullan punamullan ja puutarhojen sävyttämän työläiskylän katseenvangitsijoita
ovat 1920-luvulla rakennetut tyyppitalot. Ryhdikkäät kuuden perheen työläisasumukset
ovat satavuotisen elinkaarensa aikana ehtineet palvella monien ikäpolvien ja perhekuntien
asuintarpeita ominaislaatuaan menettämättä. Ne muuttuivat kivuttomasti myös viihtyisiksi
nykykodeiksi 1980-luvun suojeluprosessin myötä.

Read More »
Puutarhat
ItArYdEt

Kasviluettelo

Kasviluettelo Fagerkullaan sopivista ja sopeutuneista kasveista Perennat  Achillea ptarmica f. multiplex Koreakärsämö  Aconitum napellus Aitoukonhattu  Aconitum x cammarum Tarhaukonhattu  Aconitum x stoerkianum Kirjoukonhattu  Aconogonon alpinum

Read More »
korjaamista ja kohentamista
ItArYdEt

Asemakaavan suojelumääräykset

Högforsin ruukki asuntoalueineen on luokiteltu valtioneuvoston hyväksymässä
museoviraston inventoinnissa valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi
kulttuuriympäristöksi. RKY-päätöksessään valtioneuvosto edellyttää, että
”valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot,
kohteiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus turvataan maakuntien
suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa”.

Read More »
Puutarhat
ItArYdEt

Puutarhat ja piha-alueet

1900-luvun alussa yleistynyt puutarhaviljely oli tärkeä elämänlaadun kohottaja Suomen
kaupungeissa ja muissa tiiviisti asutuissa yhdyskunnissa. Erityisesti sillä oli merkitystä
kaukana keskuksista sijaitsevissa, eristyneissä teollisuusyhdyskunnissa, jollainen
Högforsin ruukkikin oli. Osin 1910 perustetun Asuntoreformiyhdistyksen ansiosta
Suomessa tunnettiin hyvin teollisuuslaitosten yhteyteen syntyneet englantilaiset
malliyhteiskunnat ja puutarhakaupunkikokeilut, jotka tähtäsivät yleisen asumistason ja
elämänlaadun kohottamiseen. Yhdistys esitteli myös aktiivisesti suomalaisia
puutarhakaupunkisovelluksia näyttelyissään ja tiedotteissaan.

Read More »
korjaamista ja kohentamista
ItArYdEt

Purku-uhka ja suojelu

Elintason noustessa Fagerkulla jäi sivuun kehityksestä. Jälleenrakennuskauden lopussa
enää juuri kukaan Högforsin tehtaan puolestatoistatuhannesta työntekijästä ei halunnut
asua mukavuuksia vailla olevissa tyyppitaloissa usean muun perhekunnan kanssa.
Tuotannon vauhdittuessa 1960-luvulla tehdas alkoikin käyttää Fagerkullan tyhjeneviä
työväenasuntoja muualta tuotetun työvoiman läpikulkuasuntoina sekä kaupungin
sosiaalitoimen asuntoreservinä. Vakituisten asukkaiden puute nopeutti alueen
rapistumista.

Read More »
Historia
ItArYdEt

Vanhat kartat ja ilmakuvat

Högforsin ruukkialueen ja sen lähiympäristön ilmakuva vuodelta 1955. Maanmittaushallituksen karttaosaston ilmakuvakeskus, Tiina Valpolan kokoelmat Vanhat kartat ja ilmakuvat Högforsin tehdasalue jokireitteineen ja asuinalueineen on kiinnostava

Read More »
Historia
ItArYdEt

Museot

Fagerkullan museoalue esittelee työläiskylän vanhinta rakennuskantaa ja elämäntapaa. Karkkilan ruukkimuseo Museot Högforsin ruukkialueella sijaitsee kaksi rautateollisuuden historiaa esittelevää museota.Karkkila-Högforsin työläismuseo on Fagerkullassa ja Suomen valimomuseo

Read More »
Historia
ItArYdEt

Tehtaankylät

Fagerkullassa vaalitaan vanhaa ja tehdään valikoiden uutta. Hieno 1920-luvun asuinalue on luokiteltu Högforsin ruukkialueen osana valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Matti Koivumäki ja Salla Salo Tehtaankylät

Read More »