Fagerkullassa vaalitaan vanhaa ja tehdään valikoiden uutta. Hieno 1920-luvun asuinalue on luokiteltu Högforsin ruukkialueen osana valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Matti Koivumäki ja Salla Salo

Tehtaankylät

Högforsin tehdasta kiertävässä rinteessä, vanhan Turkuun johtavan maantien varressa
sijaitsevat entiset työntekijöiden asuinalueet Fagerkulla, Haukkamäki ja Vanhakylä sekä
johtajiston asuinvyöhyke puistoineen. Vanhat tehtaankylät ovat tänään suosittuja
asuinalueita, joiden yhteisöllisyydestä singahtelee ympäristöön monenlaisia
kulttuurikipinöitä.

Fagerkulla on entinen teollisuustyöväestön asuinalue, jossa aikanaan asuivat raskaasta ja
vaativasta työstään ylpeät Högforsin ’rautakourat’ perheineen. Tänään se on elävä ja
haluttu puutarhakaupunginosa aktiivisine asukkaineen. Alueen historiaa, kehitystä ja
suojelua kuvataan tämän sivuston kohdissa Historia sekä Säilyttäminen & suojelu ja
rakentaminen.

Haukkamäki
Haukkamäki on rakentunut nauhamaisesti Vanhankylän ja Fagerkullan väliin.
Aluetta alettiin kehittää Fagerkullan työväenasuinalueen jatkeena 1900-luvun taitteessa.
1920-luvulla sinne pystytettiin viisi Fagerkullaa varten suunniteltua tyyppitaloa, joille ei
ollut tilaa täyteen rakennetussa työläiskylässä. Alueen keskus on vuonna 1913
rakennettu komea puinen kansakoulurakennus. Koulua lukuun ottamatta kaikki alueen
rakennukset ovat yksityisessä omistuksessa.

Vanhakylä
Högforsin tehtaan maataloustoiminta oli merkittävä työllistäjä toiseen maailmansotaan
asti. 1800-luvun lopulla alkanut tehdastyöläisten muutto Fagerkullaan mahdollisti
Vanhakylän kehittämisen tehtaan maatalousosaston keskukseksi. Ruukin
perustamisvaiheessa ostettujen maatilojen rapistunutta rakennuskantaa ryhdyttiin
tällöin korjaamaan. Navetta-, talli-, puutarha- ja peltotyöntekijöille rakennettiin uusia
asumuksia. Komea kivinavetta laajennettiin 1920-luvulla nykykokoonsa ja sen viereen
pystytettiin AIV-torni sekä suuri viljakuivaamo. Vanhaa tallia vastapäätä rakennettiin
kivinen paloasema.

1900-luvun vaihteessa Haukkamäkeen rakennettu tehtaan kansakoulu siirtyi 1912 kaupungin omistukseen. Vastapäinen kuuden perheen työväenasumus vuodelta 1910 on nykyään kahden perheen omistuksessa. Matti Koivumäki

1930- ja 1940-luvulla tehdas rakensi Vanhankylän itäreunaan virkailijoiden
asuintaloryppään. Sitä varten avattiin Vanhankylää ja Haukkamäkeä yhdistävä uusi katu,
jonka päätteenä oleva tehtaan Seuratalo on valmistunut vuonna 1913. Tänään
Vanhankylän kaikki rakennukset ovat suojeltuja ja yksityisessä omistuksessa. Vanhankylän ja Haukkamäen ja suojeleva asemakaava hyväksyttiin vuonna 1986.

Tehtaan puisto (johtajiston mäki)
Ruukin alkuvaiheessa tuotantolaitokset sijaitsivat nykyisen tehtaan johtajiston alueella,
jossa sijaitsi Karkkilan koski. Tästä kaudesta on jäljellä vain museoviraston
rekonstruoiman masuunikokonaisuuden luonnonkivinen sydänosa vuodelta 1823 sekä
pieni kivinen myllyrakennus, puinen viljamakasiini ja vuonna 1853 rakennettu patruuna
Bremerin talo.

Tehtaan puistossa Bremerin taloa vastapäätä on entinen tehtaan konttori (1911), jossa
toimii valimomuseo ja taidegalleria. Puiston korkeimmalle kohdalle, palossa
vahingoittuneen johtaja Ramsayn residenssin raunioille 1950-luvulla rakennettu Kostholli
toimi tehtaan edustustiloina aina vuoteen 2019 asti. Nykyään rakennus on hotelli- ja
ravintolakäytössä. Myös Bremerin talo ja viereinen punainen talo toimivat Tehtaan Hotellin majoitustiloina.

Patruuna Josef Bremerin vuonna 1858 rakennuttamassa ruukin päärakennus on hotellikäytössä. Masuunin sydänosa vuodelta 1823 on Tehtaan puiston vanhin rakennelama. Tiina Valpola ja Tuula Palaste

Puiston vanhimpien tammien on arveltu olevan yli 150-vuotiaita. Johtajiston alueen ja
Vanhankylän välissä sijainneesta edustuspuutarhasta, myöhemmästä tehtaan
kauppapuutarhasta ei sen sijaan ole jäljellä minkäänlaisia istutuksia tai rakennelmia.

Johtajiston mäeltä pääsee kävellen tehdasalueelle seuraamalla masuunin takaista
jokivartta ja pujahtamalla siltana toimivan punatiilisen rakennuksen kautta joen yli.
Etappi kuuluu myös Karkkilan koskireittiin.

Vanha fagerkulla

Fagerkullan vanhimpia rakennuksia: Teatteri (N:o 80), Verälä (N:o 79) ja toinen Kuoppamäen taloista. Kuoppamäen talojen (N:ot 63 ja 62) tiedetään olleen alueella jo 1800-luvun puolivälissä.

1920-luvun tyyppitalokorttelit

Ensimmäiset tyyppitalot valmistuivat Fagerkullaan vuosina 1920-1921. Fagerkullankadun Ali- Hakala tehtiin rankorakenteisena, Verälänsuoran talot tiilestä. Osarajaukset Eric Sundströmin kuvista vuodelta 1922, Karkkilan ruukkimuseo 1920-luvun tyyppitalokorttelit Työväelle

Fagerkulla edelläkävijänä

Työläismuseoalueella sijaitseva vanha Pakari toimii nykyään juhlatilana ja ajoittaisena popup- kahvilana. Fagerkullan sauna paloi vuonna 1966. Tiina Valpolan kokoelmat Fagerkulla edelläkävijänä Moderni aika saapui Högforsin