Fagerkullan museoalue esittelee työläiskylän vanhinta rakennuskantaa ja elämäntapaa. Karkkilan ruukkimuseo

Museot

Högforsin ruukkialueella sijaitsee kaksi rautateollisuuden historiaa esittelevää museota.
Karkkila-Högforsin työläismuseo on Fagerkullassa ja Suomen valimomuseo Tehtaan
puistossa.

Työläismuseohankkeen synty kytkeytyy kiinteästi Fagerkullan alueen suojeluprosessiin.
Vuonna 1986 perustetulla ulkomuseoalueella sijaitsevat Fagerkullan työläiskylän
vanhimmat talot. Alkuperäisillä paikoillaan säilyneisiin asuinrakennuksiin on sisustettu työläiskoteja eri vuosikymmeniltä 1850-luvulta 1990-luvulle. Alueen pakarirakennusta vuokrataan tapahtuma- ja kokouskäyttöön.

Myös valtakunnallisen valimomuseon perustamisen siemenet kylvettiin Fagerkullan
suojeluprosessin yhteydessä. Molempien museohankkeiden aktiivisina toimijoina oli osin
samoja henkilöitä. Valimomuseo aloitti toimintansa Högforsin vanhassa
konttorirakennuksessa vuonna 1989. Museossa on esillä kiinnostava kokoelma vanhoja
valurautatuotteita sekä niiden valmistuksessa käytettyjä työkaluja ja välineistöä. Museon
yläkerrassa on vaihtuvien näyttelyiden tila Galleria Bremer.

Karkkilan kosken partaalla sijaitseva, museoviraston restauroima Högforsin masuuni on
ennallistettu vanhoja valokuvia ja säilyneitä rakennusosia hyödyntäen. Tämä
pedagoginen rekonstruktio alkuperäisestä masuunikokonaisuudesta tarjoaa
elämyksellisen ja havainnollisen tavan tutustua raudan valmistuksen saloihin ja
varhaiseen teollisuushistoriaan.

Valimomuseon kokoelmiin kuuluu Högforsin tuotannon hienoin liesi. Entistetyssä masuunissa selviää, miten malmikivistä syntyy rautaa. Tuula Palaste

Ruukista tehtaaksi

Vanhoissa teollisuusympäristöissä kohtaavat karheus ja kauneus. Matti Koivumäki, Tiina Valpolan kokoelmat Ruukista tehtaaksi Mutkitteleva Karjaanjoki kulkee keskellä Högforsin tehdasaluetta. Matti Koivumäki, Tiina Valpolan kokoelmat Högforsin

Ruukkialue tänään

Matti Koivumäki, Tiina Valpolan kokoelmat Ruukkialue tänään Högforsin ruukkiyhdyskunnan keskus on syvään jokilaaksoon rakentunut punatiilinentehdasalue, jonka ympärille työväen asuntoalueet ovat ryhmittyneet. Joen itäpuolellavalimotoiminta jatkuu jo

Tehtaankylät

Fagerkullassa vaalitaan vanhaa ja tehdään valikoiden uutta. Hieno 1920-luvun asuinalue on luokiteltu Högforsin ruukkialueen osana valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Matti Koivumäki ja Salla Salo Tehtaankylät