Högforsin ruukkialueen ja sen lähiympäristön ilmakuva vuodelta 1955. Maanmittaushallituksen karttaosaston ilmakuvakeskus, Tiina Valpolan kokoelmat

Vanhat kartat ja ilmakuvat

Högforsin tehdasalue jokireitteineen ja asuinalueineen on kiinnostava yhdistelmä
teollisuushistoriaa, yritystoimintaa ja kulttuuripalveluja. Vanhat kartat avaavat kiehtovan
mahdollisuuden perehtyä ruukkialueen historiaan ja kehitykseen. Ne toimivat yllättävän
monipuolisina tietolähteinä alueen yhdyskuntarakenteen muutoksista, eri aikoina
harjoitetuista elinkeinoista ja monista muista ihmisen toiminnan vaikutuksista.

Oheisesta kahdesta ilmakuvasta voi nähdä, kuinka merkittävästi Karkkilan keskustassa
oleva Högforsin tehdas kasvoi 1950-luvun sotakorvausvuosina ja kuinka massiivinen
rakennelma se on aina ollut suhteessa ympäröivään pienimittakaavaiseen asutukseen.
Kuvista voi lukea, että tukinuitto paikkakunnalla hiljeni merkittävästi 1950-luvulle
tultaessa. Niistä näkyy myös havainnollisesti tehtaan harjoittama
kauppapuutarhatoiminta sekä asuntoalueiden puutarhat omenapuineen ja
marjapensaineen.

Högforsin 1990-luvun opaskarttaan puolestaan on kerätty mahdollisimman paljon tietoa
ruukkialueen eri osista ja niiden rakennuksista. Sitä voi mainiosti edelleen käyttää
suunnistusapuna ja tietolähteenä kävelyretkillä ruukkimiljöössä.

Högforsin ruukkialueen ja sen lähiympäristön ilmakuva vuodelta 1946. Maanmittaushallituksen karttaosaston ilmakuvakeskus, Tiina Valpolan kokoelmat
Ruukkialueen omatoimisille vieraille tehty opaskartta syntyi vuonna 1996 osana EU:n tukemaa kansainvälistä Lasten Tehdas -tapahtumaa, joka toi vanhoille konepajahalleille 11 000 kävijää.

Museot

Fagerkullan museoalue esittelee työläiskylän vanhinta rakennuskantaa ja elämäntapaa. Karkkilan ruukkimuseo Museot Högforsin ruukkialueella sijaitsee kaksi rautateollisuuden historiaa esittelevää museota.Karkkila-Högforsin työläismuseo on Fagerkullassa ja Suomen valimomuseo

Vanhat kartat ja ilmakuvat

Högforsin ruukkialueen ja sen lähiympäristön ilmakuva vuodelta 1955. Maanmittaushallituksen karttaosaston ilmakuvakeskus, Tiina Valpolan kokoelmat Vanhat kartat ja ilmakuvat Högforsin tehdasalue jokireitteineen ja asuinalueineen on kiinnostava

Vanha fagerkulla

Fagerkullan vanhimpia rakennuksia: Teatteri (N:o 80), Verälä (N:o 79) ja toinen Kuoppamäen taloista. Kuoppamäen talojen (N:ot 63 ja 62) tiedetään olleen alueella jo 1800-luvun puolivälissä.