Vanhoissa teollisuusympäristöissä kohtaavat karheus ja kauneus. Matti Koivumäki, Tiina Valpolan kokoelmat

Ruukista tehtaaksi

Mutkitteleva Karjaanjoki kulkee keskellä Högforsin tehdasaluetta. Matti Koivumäki, Tiina Valpolan kokoelmat

Högforsin massiivinen rautatehdas sijaitsee aivan Karkkilan keskustassa. Syvälle
Karjaanjoen laaksoon piiloutunut teollisuuslaitos ei kuitenkaan näy kaupunkikuvassa.
Tiiviisti rakennetulla alueella on noin 60 000 m2 teollista lattiapinta-alaa. Runsas puolet
tästä on toimivan tehtaan käytössä ja loput on korjattu uusiin käyttötarkoituksiin.
Vanhimmat punatiiliset tehdasrakennukset sijaitsevat kahden puolen kapeaa jokiuomaa.
Tehdasalue kuuluu Suomen valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin
kulttuuriympäristöihin ja sille on laadittu suojelupainotteinen asemakaava vuonna 2007.

Nousuja ja laskuja
Högforsin ruukki perustettiin malmilöydön seurauksena Karkkilan kosken partaalle
vuonna 1820. Sen kotitalousvalut ovat tuttuja monen sukupolven suomalaiskodeissa.
1800-luvun lopulla Högfors oli Suomen suurin valimo, jonka rakennusvalutavaralla sekä
lämpö- vesi- ja ilmastointitarvikkeilla oli kova kysyntä kaupunkien nopeasti kehittyvillä
asuntomarkkinoilla. Vuonna 1926 tehtaalle perustettiin Suomen ensimmäinen
emalointilaitos, jonka päätuotteeksi muodostui valurautainen emaloitu kylpyamme.
Vuonna 1933 tehdas siirtyi puunjalostusyhtymä Kymin Oy:lle, joka antoi Högforsin
tehtaan toimia ja kehittyä vuosikymmeniä omalla painollaan.

Högfors-amme oli mainoslauseen mukainen ”ilonamme” aina 1970-luvun alkuun asti, jolloin sen kysyntä romahti energiakriisin seurauksena. Karkkilan ruukkimuseo

Sota-aikana Högforsin tehdas siirtyi sotatarviketuotantoon, mutta vasta
sotakorvaustuotannon siivittämänä siitä tuli Pohjoismaiden johtava valimo. Lähes 1 800
työntekijän huippulukema saavutettiin vuonna 1966, jolloin Karkkilan keskustaajamassa
asui vain 5500 henkeä. Ympäröivän maalaiskunnan väestö mukaan lukien
kokonaisväkiluvuksi saadaan 8500 henkilöä. Teollisuuden yleinen rakennemuutos alkoi
kuitenkin 1960-luvulta alkaen tyhjentää tehtaita kaikkialla länsimaissa. Högforsin tuotantoa koettelivat vuoden 1973 energiakriisi, kylpyammeiden kielto Arava- rakentamisessa sekä muovin tulo vesi- ja viemärikalusteiden valmistukseen. Murrosaika vei tehtaalta yli tuhat työntekijää runsaassa vuosikymmenessä.

Vuonna 1985 Kymi-Strömberg Oy myi kriisistä toiseen sinnitelleen Högforsin tehtaan
Suomivalimo Oy:lle. Uusi omistaja toimi aluksi nimellä Jot-Yhtiöt Oy. Myöhemmin nimi
vaihtui Componenta Oyj:ksi. Tänään joen itärannan tehdastiloissa toimiva Componenta
Finland Oy Karkkila tuottaa muun muassa valuja konepajateollisuudelle ja raskaalle
ajoneuvoteollisuudelle.

Högfors-projekti
Myynnin seurauksena tehtaan välitön lopettamisuhka poistui. Paikallisen kulttuuriväen
aloitteesta uuden omistajan kanssa voitiin ryhtyä keskustelemaan historiallisesti
arvokkaan teollisuusalueen suojelusta ja siihen sopeutuvasta uudiskäytöstä. Kaupungin
mukaantulon jälkeen hanke virallistui 3-vuotiseksi Högfors-projektiksi, joka tuotti
tehdaskompleksista rakennus- ja kulttuurihistoriallisen selvityksen mittapiirustuksineen
sekä sarjan vaihtoehtoisia käyttösuunnitelmia. Hanke sai merkittävää
kehittämisrahoitusta Uudenmaan läänihallitukselta. Sen lopputuloksena uusi omistaja
päätti siirtää tehdastoiminnot kokonaan joen länsirannalle ja kunnostaa itäpuolen
tehdasrakennukset kaupungin keskustatoimintoja tukevaan käyttöön. Prosessiin liittyi
vielä modernin vaihdetehtaan rakentaminen Valtatie 2 varteen.

Högfors-projektin arkkitehtisuunnittelijana toimi Kai Wartiainen, jolta tehdas tilasi myös
lopulliset toteutussuunnitelmat. Tilojen muutossuunnittelu tehtiin aina yhteistyössä
tulevan vuokralaisen kanssa. Ensimmäiseksi alueelle muuttivat Karkkilan kirjasto ja
kaupungintalo sekä Suomen valtakunnallisten museoiden yhteisvarasto
konservointitiloineen. Myös Ala-Emalin rakennukseen saneeratut toimistotilat täyttyivät
heti. 1990-luvun kiinteistöomistuksen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä kaupunki hankki
omistukseensa kaikki entisessä konepajarakennuksessa sijaitsevat toimitilansa.

Högfors-projektista on julkaistu kirja Teollisen yhdyskunnan murros. Tapaus Högfors:
vanha perinne ja uudet visiot. (Otava 1991)

Arkkitehti Bertel Liljeqvistin suunnitelmien mukaan laajennetussa konepajarakennuksessa (1928- 1935) toimii muun muassa Karkkilan kaupungintalo ja kirjasto. Tuula Palaste

Vanha fagerkulla

Fagerkullan vanhimpia rakennuksia: Teatteri (N:o 80), Verälä (N:o 79) ja toinen Kuoppamäen taloista. Kuoppamäen talojen (N:ot 63 ja 62) tiedetään olleen alueella jo 1800-luvun puolivälissä.

1920-luvun tyyppitalokorttelit

Ensimmäiset tyyppitalot valmistuivat Fagerkullaan vuosina 1920-1921. Fagerkullankadun Ali- Hakala tehtiin rankorakenteisena, Verälänsuoran talot tiilestä. Osarajaukset Eric Sundströmin kuvista vuodelta 1922, Karkkilan ruukkimuseo 1920-luvun tyyppitalokorttelit Työväelle

Fagerkulla edelläkävijänä

Työläismuseoalueella sijaitseva vanha Pakari toimii nykyään juhlatilana ja ajoittaisena popup- kahvilana. Fagerkullan sauna paloi vuonna 1966. Tiina Valpolan kokoelmat Fagerkulla edelläkävijänä Moderni aika saapui Högforsin