Add Your Heading Text Here

1900-luvun alussa yleistynyt puutarhaviljely oli tärkeä elämänlaadun kohottaja Suomen kaupungeissa ja muissa tiiviisti asutuissa yhdyskunnissa. Erityisesti sillä oli merkitystä kaukana keskuksista sijaitsevissa, eristyneissä teollisuusyhdyskunnissa, jollainen Högforsin ruukkikin oli. Osin 1910 perustetun Asuntoreformiyhdistyksen ansiosta Suomessa tunnettiin hyvin teollisuuslaitosten yhteyteen syntyneet englantilaiset malliyhteiskunnat ja puutarhakaupunkikokeilut, jotka tähtäsivät yleisen asumistason ja elämänlaadun kohottamiseen. Yhdistys esitteli myös aktiivisesti suomalaisia puutarhakaupunkisovelluksia näyttelyissään ja tiedotteissaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *