Fagerkullan maiseman keskeinen elementti on kylän vanha pääraitti, Fagerkullankatu. Näkymä 1930-luvulta, Karkkilan ruukkimuseo

Kadut ja tiet

Voimassa oleva asemakaava suojelee Fagerkullankadun varren puurivistöt, mutta
suojelu ei ulotu muiden viranomaissäädösten ja -päätösten piirissä olevalle
varsinaiselle katualueelle. Valtakunnallisesta kulttuuriympäristöstatuksesta
huolimatta alueen historiallista kylänraittia on hoidettu kaupungin perusstandardien
mukaisesti. Lopputulos näkyy tekstin lopussa olevasta kuvasta.


1920-luvun tyyppitaloalueen ja puutarhojen rakentamisen yhteydessä tehdas
salaojitti koko Fagerkullan mäen. Vanhoista kuvista voi nähdä, kuinka hyväkuntoisina
silloinen, toimiva sadevesijärjestelmä piti kadut ja tontit. Vasta kaupungin 1980-
luvulla tekemä avo-ojitus rikkoi vanhan salaojaverkoston, minkä seurauksena vettä
alkoi kerääntyä hallitsemattomasti tonteille ja notkoihin. Samanaikaisten vesi- ja
viemäriasennusten myötä Fagerkullankadun pintaa korotettiin merkittävästi, mikä
vaikeutti kadun alapuolisten tonttien kulkuyhteyksiä ja heikensi niiden visuaalista
yhteyttä vanhaan kylänraittiin. Kadunvarren uusia asukkaita kuormitti myös yötä
päivää jatkunut tehtaan työmatka- ja tavaraliikenne. Se aiheutti melua sekä vakavan
turvallisuusriskin lapsille ja vanhuksille.


Työmatkaliikenteen sallittiin jatkua Fagerkullankadulla huolimatta tehtaalle johtavan
uuden tieyhteyden valmistumisesta museoalueen taakse vuonna 1990-luvulla.
Asukasyhdistyksen lukuisista aloitteista ja anomuksista huolimatta vuorotyötä
tekevien tehtaalaisten ajoneuvojen annetaan edelleen muhentaa huonosti
perustettua Fagerkullankatua, joka on muuttunut läpeensä kuoppaiseksi. Katua
yritetään pitää kunnossa ahkeralla lanaamisella ja lisäämällä sen pintaan yhä uusia
sorakerroksia. Menettely on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana nostanut tien
pintaa edelleen huomattavasti. Lopputulos on huono sekä teknisesti että
esteettisesti.


Fagerkullayhdistyksen tavoitteena on lopettaa kylän pääraitin läpiajoliikenne ja
palauttaa tie mahdollisimman lähelle alkuperäistä asuaan. Yhdistys on myös tehnyt
kaupungille ehdotuksia ja anomuksia Fagerkullan pohjoiskulmassa sijaitsevan
tehtaan työntekijöiden parkkipaikan siirtämisestä pois asuntoalueelta.

Fagerkullan kylänraitti 1930-luvun alussa ja 1940-luvulla. Karkkilan ruukkimuseo ja Tiina Valpolan kokoelmat
Fagerkullankadun nykyiset avo-ojat ovat haava kylämaisemassa. Tiina Valpola

Kadut ja tiet

1920-luvun tyyppitaloalueen ja puutarhojen rakentamisen yhteydessä tehdas
salaojitti koko Fagerkullan mäen. Vanhoista kuvista voi nähdä, kuinka hyväkuntoisina
silloinen, toimiva sadevesijärjestelmä piti kadut ja tontit. Vasta kaupungin 1980-
luvulla tekemä avo-ojitus rikkoi vanhan salaojaverkoston, minkä seurauksena vettä
alkoi kerääntyä hallitsemattomasti tonteille ja notkoihin. Samanaikaisten vesi- ja
viemäriasennusten myötä Fagerkullankadun pintaa korotettiin merkittävästi, mikä
vaikeutti kadun alapuolisten tonttien kulkuyhteyksiä ja heikensi niiden visuaalista
yhteyttä vanhaan kylänraittiin.

Joki ja mäki

Högforsin tehdasaluetta halkova jokilaakso on vehreä luontokeidas, jossa viihtyvät
satakielet, mustarastaat, liito-oravat, kalat, jopa ravutkin. Joen Fagerkullan puoleista
rantapolkua reunustaa rehevä saniaiskasvusto ja vastapäisen vanhan emalilaitoksen
betonisokkelin juurella kukkivat villit, keltaiset iirikset. Talvisin paikalla voi seurata
koskikaran taidokasta sukeltelua, onpa saukkokin siellä joskus pistäytynyt.

Kasviluettelo

Kasviluettelo Fagerkullaan sopivista ja sopeutuneista kasveista Perennat  Achillea ptarmica f. multiplex Koreakärsämö  Aconitum napellus Aitoukonhattu  Aconitum x cammarum Tarhaukonhattu  Aconitum x stoerkianum Kirjoukonhattu  Aconogonon alpinum