Tervetuloa Karkkilan Fagerkullaan

Karkkilan Fagerkulla kuuluu Hägforsin ruukkialueeseen ja on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Alueen vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvun puolelta. Ne löytyvät Karkkila-Högforsin työläismuseon alueelta. Niin kutsutut tyyppitalot on rakennettu 1920-luvulla Högforsin tehtaan työntekijöiden vuokra-asunnoiksi. Alun perin kuuden huoneiston rakennukset on myyty yksityisomistukseen. Rakennukset on kunnostettu ja muutettu yhden tai kahden perheen taloiksi.

Alue on asemakaavoitettu 1980-luvun alussa, jolloin olemassa oleva rakennuskanta on pääosin määritelty säilytettäväksi ja uudisrakentamisen suhteen on annettu alueen erityisluonnetta säilyttämään pyrkiviä määräyksiä.

Aluetta on täydennysrakennettu 1980-luvulta lähtien ja viimeisimmät uudisrakennukset ovat valmistuneet muutamia vuosia sitten.

Tätä sivustoa ylläpitää Fagerkullayhdistys, joka on Högforsin ruukin asuinalueiden rekisteröity asukasyhdistys. Asukasyhdistys pyrkii edistämään alueen suojelua ja toimii alueen puutarhamaisen luonteen säilymisen puolesta.